بایگانی‌های وقفیات - صبح ساباط
یزد، تفت و ابرکوه؛ پیشتاز در امر صدقه جاریه وقف ۱۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرکل اوقاف استان یزدعنوان کرد؛

یزد، تفت و ابرکوه؛ پیشتاز در امر صدقه جاریه وقف

مدیرکل اوقاف استان گفت: شهرستان‌های یزد، تفت و ابرکوه جز شهرستان‌های پیشتاز در این امر خیرخواهانه هستند.