بایگانی‌های وضعیت شهر در بحران سیلاب - صبح ساباط
آخرین وضعیت احداث و ترمیم طرح های ایمنی شهر یزد در مقابل سیلاب ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
در نشستی باحضور مدیرکل مدیریت بحران بررسی شد:

آخرین وضعیت احداث و ترمیم طرح های ایمنی شهر یزد در مقابل سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استان: خوشبختانه با اقدامات ارزشمند شهرداری ضریب ایمنی شهر در مقابل سیلاب افزایش یافته انتظار است با اجرای اصولی، سرعت کار افزایش یابد.