بایگانی‌های وضعیت بارش هوا در پاییز و زمستان - صبح ساباط
یزدی ها منتظر باران پاییزی بیشتر از حد نرمال باشند ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

یزدی ها منتظر باران پاییزی بیشتر از حد نرمال باشند

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: بررسی نتایج پیش‌بینی‌های فصلی برای پاییز و زمستان نشانگر این است که به جز در جنوب و جنوب شرق کشور در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی و یزد که دارای شرایط بارشی نرمال و اندکی بالاتر از نرمال خواهند بود. سایر بخش‌های کشور با افزایش بارش و شرایط فوق‌ نرمال روبرو خواهند بود.