بایگانی‌های وصل بودن فاضلاب به قنات - صبح ساباط
لزوم ساماندهی و چاره اندیشی شهرداری و ارگان های مربوط برای فاضلاب بافت قدیم ۳۰ مهر ۱۴۰۲

لزوم ساماندهی و چاره اندیشی شهرداری و ارگان های مربوط برای فاضلاب بافت قدیم

رئیس کمیسیون گردشگری میراث فرهنگی گفت: فاضلاب ۴۰ درصد خانه‌های بافت تاریخی به قنات وصل است و این موضوع خطر جدی برای آینده بافت است.