بایگانی‌های وزیر فرهنگ مجارستان - صبح ساباط
ایران گهواره تمدن است ۲۸ آبان ۱۴۰۱
وزیر فرهنگ مجارستان:

ایران گهواره تمدن است

وزیر فرهنگ مجارستان در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان ایران را گهواره تمدن جهان خواند.