بایگانی‌های وزیر خارجه - صبح ساباط
مخالف مذاکره نیستیم اما آن را به زندگی مردم گره نمی‌زنیم ۰۹ دی ۱۴۰۰
وزیر اسبق خارجه ایران:

مخالف مذاکره نیستیم اما آن را به زندگی مردم گره نمی‌زنیم

وزیر اسبق خارجه ایران دولت رویکرد خود را نشان داد که ما با مذاکره مشکل نداریم اما همه امور کشور را به مذاکره گره نمی زنیم کما اینکه در گذشته برجام را به زندگی مردم گره زدند و به دشمن هم گرا میدادند.