بایگانی‌های وزیر اقصاد - صبح ساباط
انتشار مستمر صورت های مالی شركت های زیر مجموعه دولت و بخش های عمومی ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد خبر داد:

انتشار مستمر صورت های مالی شركت های زیر مجموعه دولت و بخش های عمومی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار صورت های مالی ۱۳۲ شرکت ذیل نهاد های عمومی غیر دولتی در سامانه کدال، عنوان داشت که در گام بعدی، تلاش خواهیم کرد، هر ماه بخشی از صورت های مالی این شرکت ها را در معرض عموم قرار دهیم.