بایگانی‌های وزیرنیرو - صبح ساباط
جایگاه ایران در بازار ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا باید محکم شود ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
وزیر نیرو :

جایگاه ایران در بازار ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا باید محکم شود

رضا اردکانیان: تحول بزرگی در الحاق ایران به اتحادیه صادرات اوراسیا شروع شده که پیشرفت‌های خوبی داشتیم.