بایگانی‌های وزارت کشور، - صبح ساباط
امکانات زیرساختی و لجستیکی مراسم اربعین در سه استان مرزی با جدیت دنبال می شود ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

امکانات زیرساختی و لجستیکی مراسم اربعین در سه استان مرزی با جدیت دنبال می شود

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: با هدف تقویت رفاه حال زائرین حسینی، امکانات زیرساختی و لجستیکی در سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان تقویت می شود.