بایگانی‌های وزارت کار - صبح ساباط
یزد قابلیت تبدیل شدن به بهشت تعاونی های کشور را دارد ۲۳ دی ۱۴۰۰
استاندار یزد در هشتمین نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

یزد قابلیت تبدیل شدن به بهشت تعاونی های کشور را دارد

استاندار یزد گفت:استان یزد با توجه به ظرفیت های خود، قابلیت تبدیل به بهشت تعاونی های کشور را دارد.