بایگانی‌های وزارت نیرو، - صبح ساباط
تقدیر مشاو وزیر نیرو از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفا یزد ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

تقدیر مشاو وزیر نیرو از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفا یزد

مشاور وزیر ومدیرکل دفتر روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت نیرو ازدفتر روابط عمومی شرکت آبفا استان یزد تقدیر کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
در جلسه هیات دولت انجام شد:

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان

در جلسه هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان به تصویب رسید.