بایگانی‌های وزارت علوم - صبح ساباط
انتخاب استادان نمونه در راستای تحقق مرجعیت علمی است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

انتخاب استادان نمونه در راستای تحقق مرجعیت علمی است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: انتخاب استادان نمونه در راستای تحقق مرجعیت علمی است. در واقع می‌خواهیم شاخص افراد مرجع را به نمایش بگذاریم. اساتید نمونه مرجع علمی کشور هستند. خوشبختانه تعداد اساتید پراستناد یک و دو درصد کشور در حال افزایش است.