بایگانی‌های وزارت صمت - صبح ساباط
جزئیات تعیین سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ اعلام شد ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
جزئیات تعیین سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

جزئیات تعیین سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: طبق تصمیمات وزارت صمت، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر انجام خواهد شد.