بایگانی‌های ورود کالا بدون مجوز - صبح ساباط
کشف محموله انواع کالای قاچاق در یزد ۱۱ دی ۱۴۰۱

کشف محموله انواع کالای قاچاق در یزد

کامیون حامل مقادیر قابل توجهی انواع پوشاک و پانزده دستگاه دوچرخه خارجی بوده که با توجه به نداشتن اسناد و مدارک گمرکی، توقیف و پرونده برای رسیدگی تشکیل شد.