بایگانی‌های ورزش قهرمانی - صبح ساباط
حضور تیم مقاومت در رقابت های لیگ برتر ورزشهای زورخانه ای سال ۱۴۰۰ با عنوان جام شهدای بسیج  ۱۸ آذر ۱۴۰۰

حضور تیم مقاومت در رقابت های لیگ برتر ورزشهای زورخانه ای سال ۱۴۰۰ با عنوان جام شهدای بسیج 

حضور تیم پهلوانی و زورخانه ای مقاومت یزد به عنوان نماینده استان یزد در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ورزش زورخانه ای ۱۴۰۰ ، جام شهدای بسیج قطعی شد.