بایگانی‌های ورزشکاران انصرافی با اسرائیل - صبح ساباط
جایزه شهید احمد متوسلیان برای ورزشکارانی که از بازی با اسرائیل انصراف دهند ۱۹ آبان ۱۴۰۲
استاندار یزد خبر داد:

جایزه شهید احمد متوسلیان برای ورزشکارانی که از بازی با اسرائیل انصراف دهند

استاندار یزد گفت: ورزشکارانی که در امر مبارزه با صهیونیست از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی انصراف دهند، جایزه شهید احمد متوسلیان را دریافت خواهند کرد.