بایگانی‌های وررش - صبح ساباط
یکه تازی یزد در زمینه شیوع دیابت در کشور ۳۰ آبان ۱۴۰۰
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:

یکه تازی یزد در زمینه شیوع دیابت در کشور

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: یزد از نظر پارامترهای دیابت در کشور رتبه اول را داراست و  بالاترین میزان شیوع دیابت مربوط به این استان است که ضرورت توجه خاص مسئولین استان در خصوص این بیماری را نشان میدهد.