بایگانی‌های وحید یامین پور - صبح ساباط
وحید یامین‌پور به عنوان دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان منصوب شد ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

وحید یامین‌پور به عنوان دبیر شورای‌عالی نوجوانان و جوانان منصوب شد

رئیس جمهور در اجرای ماده واحده تکمیل عنوان شورای‌عالی جوانان به شورای‌عالی نوجوانان و جوانان مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وحید یامین‌پور را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد.