بایگانی‌های وحیدی، - صبح ساباط
وزیر کشور از غرفه یزد در نمایشگاه ایران اکسپو بازدید کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وزیر کشور از غرفه یزد در نمایشگاه ایران اکسپو بازدید کرد

وزیر کشور در بازدید از غرفه استان یزد در نمایشگاه ایران اکسپو، از ابتکار عمل استان در معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری تقدیر کرد.