بایگانی‌های واگذاری مالکیت شرکت نساجی مازندران - صبح ساباط
بررسی چرایی تأخیر تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری و تخصیص اعتبارات لازم با شرط اعلام زمان‌بندی قطعی تحویل ۰۶ آبان ۱۴۰۲
رئیس جمهور تاکید کرد

بررسی چرایی تأخیر تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری و تخصیص اعتبارات لازم با شرط اعلام زمان‌بندی قطعی تحویل

مشکلات «شرکت نساجی مازندران» و همچنین مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند استان‌های مازنداران و گیلان در چهارمین جلسه «پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید» با حضور رئیس جمهور بررسی و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی آنها اتخاذ شد.