بایگانی‌های وام قرض الحسنه - صبح ساباط
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح های اشتغالزایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اشکذر ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
از سوی بنیاد برکت انجام می شود:

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح های اشتغالزایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اشکذر

تسهیلگر بنیاد برکت شهرستان اشکذر با بیان اینکه رویکرد اصلی بنیاد برکت، اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم و روستایی است؛ گفت: سری جدید پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح های اشتغالزایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اشکذر آغاز شده است.