بایگانی‌های وام دانشجوئی - صبح ساباط
ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شد ۰۷ آبان ۱۴۰۲

ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شد

ثبت نام اولیه برای شرکت در برنامه ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از امروز یکشنبه هفتم آبان آغاز می‌شود.