بایگانی‌های وام ازدواج - صبح ساباط
افزایش مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال ۰۴ آذر ۱۴۰۲

افزایش مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال

با حمایت کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج جوانان زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود.