بایگانی‌های وام، - صبح ساباط
ابلاغ بخشنامه طرح پرداخت تسهیلات بدون ضامن به تمام شعب این بانك ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:

ابلاغ بخشنامه طرح پرداخت تسهیلات بدون ضامن به تمام شعب این بانك

مدیر عامل بانک مسکن با تأکيد بر اینکه بخشنامه این بانک به شکل سیستمی به تمام شعب در سراسر کشور ابلاغ شده است؛ گفت: به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود که واحدی به مشتریان اعلام کند که این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است.