بایگانی‌های واحد صنفی شیرینی فروشی - صبح ساباط
گرانفروشی شیرینی کام شیرینی فروش را تلخ کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گرانفروشی شیرینی کام شیرینی فروش را تلخ کرد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میبد از محکومیت یک واحد صنفی شیرینی فروشی در این شهرستان خبر داد.