بایگانی‌های واترپلو - صبح ساباط
پیشگامان، صدرنشین لیگ زیر ۱۷ سال کشور ۰۲ آبان ۱۴۰۰
با شکست تمامی حریفان رقم خورد؛

پیشگامان، صدرنشین لیگ زیر ۱۷ سال کشور

تیم واترپلو پیشگامان با اقتدار به مرحله بعدی رقابتهای لیگ زیر ۱۷ سال کشور صعود کرد.