بایگانی‌های هویت محوری، رسالت رسانه ملی - صبح ساباط
رونمائی از مستند موزه های یزد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
طی مراسمی،

رونمائی از مستند موزه های یزد

استاندار یزد: اين مستند که قابليت ارائه در شبکه هاي سراسري و ملي را دارد مي تواند بخشي ازهويت و اصالت بي بديل استان يزد را به نمايش بگذارد.