بایگانی‌های هنر انقلابی - صبح ساباط
هنر انقلاب باید زیباترین و فاخرترین هنر باشد ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
چهره سال هنر انقلاب در بخش شعر:

هنر انقلاب باید زیباترین و فاخرترین هنر باشد

چهره سال هنر انقلاب در بخش شعر با بیان اینکه هنر انقلاب باید زیباترین و فاخرترین هنر باشد، گفت: هنر انقلاب در برخی حوزه‌ها بسیار خوش درخشیده است همچون شعر و ادبیات و خوشنویسی که هنرهای اصیل ایرانی است اما در برخی از هنرها ما شاهد ضعف محتوا یا فرم هستیم.