بایگانی‌های هنرمند - صبح ساباط
مشارکت چشمگیر هنرمندان یزدی در برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

مشارکت چشمگیر هنرمندان یزدی در برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از همکاری بیش از 150 نفر از هنرمندان حوزه های مختلف فرهنگی و هنری در برنامه های نوروزی این سازمان خبر داد.