بایگانی‌های هنرمند اشکذری - صبح ساباط
تقدیر از اساتید انجمن سینمای جوانان استان یزد به مناسبت هفته گرامی داشت معلم ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

تقدیر از اساتید انجمن سینمای جوانان استان یزد به مناسبت هفته گرامی داشت معلم

؛به مناسبت دوازدهم اردیبهشت روز شهادت شهید مرتضی مطهری و روز معلم از جمعی از اساتید انجمن سینمای جوانان یزد از جمله استاد سیدعلی پورمستوفی، احسان دادرس، حسن عباسی، مهدی دهقانی اشکذری و... تجلیل شد.