بایگانی‌های همسر شهید والامقام حاج محمد جلیلی - صبح ساباط
اهدا النگو طلا توسط همسر شهید محمد جلیلی جهت آزادی زندانیان ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

اهدا النگو طلا توسط همسر شهید محمد جلیلی جهت آزادی زندانیان

همسر شهید والامقام حاج محمد جلیلی النگوی طلا خود را جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.