بایگانی‌های همراهی معلم از کلاس اول تا سوم - صبح ساباط
داوطلب بودن یزد برای اجرای طرح نظام دوری معلمان اول تا سوم دبستان ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

داوطلب بودن یزد برای اجرای طرح نظام دوری معلمان اول تا سوم دبستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در زمینه طرح نظام دوری گفت: بحث نظام دوری از ده سال پیش نیز بطور آزمایشی اجرایی و معلم از سال اول ابتدایی تا سال سوم ابتدایی با دانش آموز پایه به پایه بالا می‌آید که اکنون براساس سهمیه آمادگی داریم بخشی از کلاس‌ها دراین شیوه آموزشی ادامه یابد.