بایگانی‌های هماهنگی موارد مشکوک با 110 - صبح ساباط
تماس شهروندان با فوریت پلیسی ۱۱۰ محرمانه است ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
فرمانده انتظامی استان از مردم درخواست کرد:

تماس شهروندان با فوریت پلیسی ۱۱۰ محرمانه است

فرمانده انتظامی یزد گفت: تماس‌های شهروندان با ۱۱۰ کاملا محرمانه بوده و نزد پلیس امانت می‌ماند و از مردم می خواهیم هرگونه موارد تخلف و مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.