بایگانی‌های هفت سین - صبح ساباط
داوری پنجمین جشنواره زیباترین سفره هفت سین در یزد ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد خبر داد؛

داوری پنجمین جشنواره زیباترین سفره هفت سین در یزد

زیباترین سفره های هفت سین در پنجمین جشنواره زیباترین سفره هفت سین در محل پارک آزادگان گسترانده شدند و مورد ارزیابی داوران و رای گیری مردمی قرار گرفتند.