بایگانی‌های هفته کتاب - صبح ساباط
ترویج فرهنگ کتابخوانی در پیشرفت و تعالی جامعه اثرگذار است ۰۸ آذر ۱۴۰۰
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد:

ترویج فرهنگ کتابخوانی در پیشرفت و تعالی جامعه اثرگذار است

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در راستای پیشبرد جامعه به سوی پیشرفت و داشتن جامعه ای پویا و متکامل، ترویج فرهنگ کتابخوانی مورد تاکید است.