بایگانی‌های هفته مخابرات - صبح ساباط
بهره برداری از ۵۹ طرح مخابراتی در استان یزد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
همزمان با هفته مخابرات در استان یزد صورت می گیرد:

بهره برداری از ۵۹ طرح مخابراتی در استان یزد

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: این طرح‌ها در حوزه ارتباطات سیار، ارتباطات دیتا و ارتباطات روستایی با سرمایه گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.