بایگانی‌های هفته زن - صبح ساباط
هدف غرب، از بین بردن قله های فرهنگی است ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
امام جمعه بخش مرکزی یزد در دیدار با بانوان فعال رسانه ای:

هدف غرب، از بین بردن قله های فرهنگی است

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت:هدف غرب، از بین بردن قله های فرهنگی است که با منافع آنها مغایر است که یکی از آنها خانواده، دیگری ایثار، شهادت، ارزش‌های اسلامی و ... است.