بایگانی‌های هفته تعاون - صبح ساباط
افتتاح ۱۷ شرکت تعاونی در هفته تعاون در یزد ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

افتتاح ۱۷ شرکت تعاونی در هفته تعاون در یزد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افتتاح ۱۷ شرکت تعاونی در زمینه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی در هفته تعاونی خبرداد.