بایگانی‌های هشدار بارش شدید - صبح ساباط
احداث سیل بندهای پارک کوهستان و اصلاح وترمیم سیل بندشماره ۴ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
به باتوجه به هشدار بارش شدید انجام شد:

احداث سیل بندهای پارک کوهستان و اصلاح وترمیم سیل بندشماره ۴

مدیر کل مدیریت بحران استان یزد‌ گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته بیش از ۲۰ اقدام مدیریتی، مرمتی و اجرای سازه جدید برای ایمن سازی شهر یزد در برابر سیلاب مصوب و در دستور کار قرار گرفت.