بایگانی‌های هشتم تیرماه - صبح ساباط
هشتم تیرماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

هشتم تیرماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور

چهاردهمین دوره ریاست جمهوری مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد با اشاره به اینکه جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده در فضای مجازی اعتبار ندارد، گفت: هشتم تیرماه به عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به شورای محترم نگهبان پیشنهاد شده و پس از تایید اطلاع رسانی می شود.