بایگانی‌های هر 11 یزدی یک پرونده قضایی - صبح ساباط
به ازاء هر ۱۱ یزدی یک پرونده قضایی و ۱۱ هزار پرونده به ازاء هر قاضی ۰۳ تیر ۱۴۰۲
رئیس کل دادگستری استان خبر داد:

به ازاء هر ۱۱ یزدی یک پرونده قضایی و ۱۱ هزار پرونده به ازاء هر قاضی

رئیس کل دادگستری استان از افزایش خروجی پرونده‌های وارده به دادگستری خبر داده بیان داشت: در خروجی پرونده‌های دادگستری با افزایش هفت ونیم درصدی مواجهیم و سهم هر قاضی در استان رسیدگی به ۱۱ هزار پرونده در سال است.