بایگانی‌های هر نفر ۶۰.۰۰۰تومان - صبح ساباط
میزان زکات فطریه اعلام شد ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

میزان زکات فطریه اعلام شد

زکات فطریه را بنابر احتیاط واجب باید به فقیر شیعه اثنی عشری داد و بستگان و همسایگان نیازمند در اولویت هستند.