بایگانی‌های هر روز ۱۲۰۰۰ تومان - صبح ساباط
مصرف کفاره فقط برای فقیر است ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
حجت الاسلام وحیدپور در احکام کفاره:

مصرف کفاره فقط برای فقیر است

حجت الاسلام وحیدپورگفت: کفاره با فطریه متفاوت است و شخص غیر سیدی که می خواهد کفاره پرداخت کند؛ احتیاط کرده و به سید فقیر کفاره را احتیاطاً ندهد.