بایگانی‌های هرهفته الف ب ایران - صبح ساباط
هفته نوزدهم پویش کشوری الف ب ایران در استان یزد ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
هرهفته الف ب ایران

هفته نوزدهم پویش کشوری الف ب ایران در استان یزد

با وجود تحریم های ظالمانه جمهوری اسلامی ایران، طی ۶ ماهه دوم سال ۹۸ وزارت نیرو در ۳۱ استان به طور میانگین در هر استان هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد و به وعده خود وفا کرد.