بایگانی‌های هرمزگان، - صبح ساباط
استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از دولت رأی اعتماد گرفتند ۱۱ مهر ۱۴۰۰
در جلسه هیات وزیران

استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از دولت رأی اعتماد گرفتند

جلسه هیات وزیران بعد از ظهر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه آقایان سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی به ترتیب به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از اعضای دولت رای اعتماد گرفتند.