بایگانی‌های هدف آرامش و اطمینان کشاورز - صبح ساباط
تاکید رئیس جمهور بر برنامه ریزی پرداخت حقوق گندم کاران توسط وزارت کشاورزی جهت تحویل محصولات ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاکید رئیس جمهور بر برنامه ریزی پرداخت حقوق گندم کاران توسط وزارت کشاورزی جهت تحویل محصولات

رئیس جمهور از وزارت جهاد کشاورزی خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمینان خاطر نسبت به دریافت حقوق خود، محصولاتشان را تحویل مراکز تعیین شده بدهند.