بایگانی‌های هتل بوتیک شهر جهان - صبح ساباط
افتتاح هتل شهر جهان با ارزش ۱۲۵ میلیارد تومانی ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
در مراسمی با حضور استاندار یزد و نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

افتتاح هتل شهر جهان با ارزش ۱۲۵ میلیارد تومانی

در مراسمی با حضور استاندار یزد و نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن هتل بوتیک شهر جهان (موقوفه های مرحومین محمد علی زرگران و خانم سلطان فرات) با ارزشی بالغ بر 125 میلیارد تومان افتتاح شد.