بایگانی‌های هالیوود - صبح ساباط
یادداشت رسیده | زن و آزادی، از عصر مدرن تا فروشنده/تحلیلی بر فیلم چارلی چاپلین ۰۸ دی ۱۴۰۱
یادداشت: محسن مؤمنی

یادداشت رسیده | زن و آزادی، از عصر مدرن تا فروشنده/تحلیلی بر فیلم چارلی چاپلین

متأسفانه تصویری که امروز بوسیله سینما از جایگاه زن در جامعه کنونی ایران به دنیا منتقل می‌شود، تصویری سرد و تاریک و بعضاً همراه با لودگی و تمسخر است، از فیلمی مانند «فروشنده»، که اساساً بر همین مبنا ساخته شده، تا فیلم هایی مانند هزارپا، آنتن و ده ها فیلم دیگر.