بایگانی‌های هئیت دولت - صبح ساباط
رئیس جمهور جمعه آینده مهمان یزدی ها می شود ۲۷ مهر ۱۴۰۰
بررسی های صبح ساباط نشان میدهد؛

رئیس جمهور جمعه آینده مهمان یزدی ها می شود

آیت الله رئیسی، رئیس جمهور به احتمال فراوان در ادامه سفرهای استانی، جمعه آینده به یزد سفر می‌کند.