بایگانی‌های نیک اندیش و خیراندیش - صبح ساباط
نشست استاندار با رؤسای انجمن‌های زرتشتیان استان یزد ۲۰ دی ۱۴۰۱

نشست استاندار با رؤسای انجمن‌های زرتشتیان استان یزد

استاندار یزد درنشست با رؤسای زرتشتیان یزد گفت:جامعه زرتشتیان همواره نیک اندیش و خیراندیش بوده و در کمال صلح و آرامش، منشاء خدمات بسیار زیادی در یزد بوده و هستند.